Garantija

Visām precēm un pakalpojumiem, kuras SIA PDS Serviss iegādājas patērētājs, tiek nodrošināta vismaz 3 mēnešu garantija, ja ražotājs nav noteicis garāku garantijas termiņu. Pretenzijas par SIA PDS Serviss iegādāto preču neatbilstību līguma noteikumiem tiek pieņemtas 1 mēneša laikā no pirkuma datuma vai ražotāja noteiktā garantijas termiņā. Pretenziju pieteikšanas termiņš attiecas tikai uz pašu preci, bet ne uz tās izejmateriāliem, piem., datoru, mobilo telefonu akumulatoru baterijām, skārienjūtīgo ekrānu stikliem, datoru ventilatoriem u.c. izejmateriāliem, kas pakļauti sadilumam.


SIA PDS MOBILE komplektētajiem portatīvajiem datoriem garantijas remontu veic tikai uzņēmuma servisa centrā, kas atrodas Rīgā, Stabu  ielā 65. Katrai precei līdzi tiek piešķirts garantijas talons, kurā norādīts individuāls garantijas termiņš. Pirms datortehnikas nogādāšanas servisa centrā, atcerieties veikt datortehnikas tīrīšanu no putekļiem. Ja tehnikas īpašnieks to nav veicis, tad SIA PDS Serviss tehniķi to veic atbilstoši SIA PDS Serviss noteiktajam servisa pakalpojumu cenrādim pirms tehnikas tālākās apskates. Neaizmirstiet veikt datu rezerves kopiju izveidošanu, kas pasargās no to zaudēšanas, gadījumos, ja testēšanas nolūkos būs nepieciešama cietā diska dzēšana.


Pārējās SIA PDS Serviss iegādātās preces, kurām Jūs konstatējiet neatbilstību, lūdzam tās kopā ar pirkumu un garantiju apliecinošiem dokumentiem, nogādāt SIA PDS Serviss servisa centrā - Rīgā,\ Stabu  ielā 65.


Ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja patērētājam ir:

  • Pirkumu apliecinošs dokuments (čeks, pavadzīme vai kvīts)
  • Ražotāja vai izplatītāja garantijas karte (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā)


Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā, ja

  • Konstatēts garantijas plombas, sērijas numura bojājums vai uzskatāmi redzams, ka precei patvaļīgi mēģināts novērst bojājumu;
  • Bojājums radies dabas stihiju dēļ (plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks, zemestrīce);
  • Bojājums radies, iekļūstot svešķermeņiem vai šķidrumam;
  • Esiet pieslēdzis neoriģinālos barošanas blokus, piederumus, rezerves daļas vai izmantojis izejmateriālus (kārtridži, toneri u.c.), ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar konkrēto preci, un tas izraisījis šīs preces bojājumus;
  • Bojājums radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstības ražotāja noteiktajiem standartiem, krasu temperatūras svārstību dēļ vai citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (kvēpiem, dūmiem, putekļiem vai mitruma);
  • Neesiet veicis regulāras servisa apkopes precēm, kam tādas nepieciešamas;
  • Izmantojiet preci ražošanas vai profesionāliem nolūkiem, ja prece nav paredzēta šādiem mērķiem.